Директор

Вінник Ольга Вікторівна

vinnikДиректор закладу дошкільної освіти здійснює:

- Організацію освітнього процесу закладу освіти;
- Забезпечення адміністративно - господарської роботи в закладі;
- Дотримання норм і правил охорони праці, протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм;
- Організацію харчування дітей;
- Забезпечення санітарного утримання приміщень і ділянки закладу дошкільної освіти повітряного режиму;
- Реалізацію державної політики в галузі освіти;
- Загальне керівництво всіма напрямками діяльності закладу у відповідності з його статутом і законодавства України;
- Розробку і впровадження програм розвитку закладу дошкільної освіти, навчальних планів, курсів, дисциплін, а також Статуту, Колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку і інших навчально-методичних документів;
- Визначення структури управління закладу дошкільної освіти і штатний розпис в межах своєї компетенції;
- Вирішує навчально-виховні, методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності закладу.

Графік роботи:

Пн- Чт 8.00 - 17.00
Пт 8.00 - 16.00
Перерва 12.00 - 13.00

 


Вихователь-методист

Іванченко Ірина Юріївна

IMG 2036Завдання та обов’язки вихователя-методиста закладу дошкільної освіти:

* Здійснює методичне керівництво освітньою діяльністю педагогічного колективу закладу дошкільної освіти.
* Організовує розроблення перспективних планів роботи закладу (на рік, квартал, місяць тощо).
* Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.
* Сприяє реалізації диференційованого підходу до дітей, виявленню їхніх індивідуальних особливостей, задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, таланту, впровадженню педагогіки співробітництва, особистісно орієнтованої освіти.
* Надає методичну допомогу педагогічним працівникам, зокрема, допомагає їм складати плани освітньої роботи з дітьми, коректує ці плани, стежить за їх виконанням.
* Організовує роботу методичного кабінету закладу дошкільної освіти відповідно до завдань, визначених Типовим положенням про методичний кабінет ЗДО.
* Відповідає за оснащення методичного кабінету, залучає до цієї роботи педагогічних працівників.
* Вивчає й узагальнює перспективний педагогічний досвід, поширює його серед педагогів.
* Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради.
* Настановленнями та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших чеснот.
* Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.
* Контролює забезпечення здорових і безпечних умов виховання, навчання, праці.
* Проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед дітей під час освітнього процесу.
* Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, науково-теоретичну та методичну підготовку, загальну культуру.
* Проходить навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.
* Ефективно застосовує теоретичні професійні знання у практичній педагогічній та методичній діяльності.
* Веде відповідну документацію.
* Співпрацює з міським методичним кабінетом, з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
* Бере участь у роботі методичних об’єднань, конференцій, семінарів, клубів та інших заходах, організованих міським відділом освіти.
* Спільно із завідувачем здійснює управління діяльністю закладу дошкільної освіти ( у методичній частині).


 Завідувач господарства

Чумак Галина Миколаївна

chumakЗавідувач господарства виконує такі функції:
• Аналізує результати господарської роботи закладу дошкільної освіти.
• Забезпечує благоустрій, озеленення та прибирання території закладу.
• Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення та поповнення.
• Забезпечує дотримання чистоти в приміщеннях і на прилеглій території закладу дошкільної освіти.
• Дбає про матеріально-технічне забезпечення закладу.
• Відповідає за збереження майна, будівель, дотримання санітарного стану території закладу.
• Організовує роботу та здійснює контроль за роботою обслуговуючого персоналу, його інструктаж з питань охорони праці, протипожежної безпеки.
• Веде необхідну документацію.
• Своєчасно подає інформацію та відповідні звіти до контролюючих організацій.
• Організовує ремонтні роботи приміщень закладу дошкільної освіти.
• Контролює за справністю ігрових споруд на ігрових майданчиках закладу.
• Здіснює систематичний контроль за протипожежним станом в закладі освіти.

 

Найкращий спосіб зробити дітей хорошими - це зробити їх щасливими.

- О.Уальд -

Контакти

Ми за цією адресою

м.Полтава,
пров.Стешенка, 4
Україна, 36023

Або зателефонувати

Телефон: 80968348512

Скачать новые шаблоны Joomla!