DSC00158Робота в Комунальному закладі «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 58 «Калинка» ведеться відповідно до річного плану роботи закладу. План спрямований на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти.
Педагогічний колектив працює над всебічним загальним розвитком вихованців відповідно до їхніх потенційних можливостей, формування базису особистісної культури: самообслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації, бажання і вміння вчитися.
Головним напрямком діяльності кожного вихователя були і залишаються охорона, зміцнення здоров`я дітей, забезпечення необхідних умов для їх фізичного та психічного та розумового розвитку.

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДАЄ НАСТУПНИМ ПРАВИЛАМ:

- організована нестандартно, яскраво, жваво, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів;
- приносить вихователям відчутну практичну допомогу, тобто має безпосередній вихід;
- позначається на рівні підготовленості вихованців;
- задовольняє духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога;
- постійно користується увагою адміністрації: стимулюється, контролюється, враховується при підбитті підсумків;
- створює умови для виникнення людських контактів і творчого спілкування з колегами, об’єднує спрямованістю до загальної мети.

ПРІОРІТЕТАМИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ Є:

DSC09937- варіативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки та практики, про нові вимоги до фахівця;
- диференційоване навчання й розвиток педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації;
- формування, виявлення, вивчення та впровадження найбільш цінного перспективного досвіду педагогічної діяльності;
- підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу;
- формування готовності до професійного самовдосконалення.

МЕТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

Удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до освітнього процесу.

НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

- підвищення соціально-психологічної культури педкадрів;
- удосконалення педагогічної майстерності;
- сприяння в опануванні світової та національної, мовної й побутової культури;
- розвиток спеціальних умінь і навичок.

ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ Є:

SAM 1638- підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;
- вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;
- сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою.
- підтримка ділового тонусу педагогів;
- стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;
- створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання
- оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду.

Методична робота - це спеціальний комплекс взаємопов'язаних практичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, їх безперервну та професійно-методичну освіту, яка зорієнтована в кінцевому результаті на підвищення рівня освіченості, розвинутості і вихованості.
Роль методичної служби закладу дошкільної освіти збільшується в сучасних умовах у зв'язку з необхідністю раціонально і оперативно використовувати нові методи, прийоми і форми навчання та виховання. Серед педагогічних інновацій надається перевага особистісно орієнтованим технологіям, а саме:
- технології організації самостійної роботи (портфоліо),
- інформаційним технологіям;
- комп'ютерним технологіям консультування.

Найбільш ефективними формами підвищення фахової майстерності вважаємо самоосвіту, навчання на курсах підвищення кваліфікації, колективні перегляди занять і окремих форм роботи. Найвищим показником професійної компетентності педагогів, нашого закладу вважаємо сформованість в них потреби в самовдосконаленні без спонукання «зверху».

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НАПОВНЕНИЙ МАТЕРІАЛАМИ ЗА ТАКИМИ РОЗДІЛАМИ:

- нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти;DSC00277- документація вихователя-методиста з освітньої роботи;
- інформація про педагогічні кадри;
- педагогічні посібники, зразки наочності, ігрові та дидактичні матеріали;
- періодичні видання, психолого-педагогічна, методична та дитяча художня література;
-технічні засоби, фото-, аудіо- та відеоматеріали.

Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані та розташовані для зручного використання, що відображено у каталозі методичного кабінету. Окремими розділами виділено нормативні документи, документація вихователя-методиста; матеріали атестації працівників; співпраця зі школою, родиною, матеріали перспективного педагогічного досвіду.
Навчально-виховна діяльність в закладі дошкільної освіти планується згідно інструктивно-методичних рекомендацій.
Основні завдання на 2017 - 2018 навчальний рік
Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2016-2017 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив закладу працює над головною методичною проблемою: «Постійне підвищення рівня професійної майстерності і інноваційної культури кожного педагога як важливого чинника в реалізації програми «Дитина» через впровадження інноваційних технологій, формування національно-свідомої, творчої, життєво-компетентної особистості» вирішує такі пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

  1. Сприяння забезпеченню високого рівня збереження, підтримки і збагачення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дітей дошкільного віку шляхом формування у них ціннісного ставлення до свого здоров’я.
  2. Поглиблення роботи з трудового виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей. Виховання шанобливого ставлення до праці дорослих і прагнення надавати допомогу. Розвиток трудових вмінь та навичок, виховування позитивних взаємостосунків в процесі трудової діяльності між дітьми.
  3. Розвиток естетичних почуттів: любові, поваги, бережливого ставлення по відношенню до світу природи; спонукання в дітях бажання доглядати за природою і тваинами, берегти і зберігати природні багатства.
  4. Розвиток у дітей творчих художньо-естетичних здібностей в різних видах діяльності; формування практичних вмінь та навичок: працювати з різними матеріалами, використовуючи різні техніки, підбирати відповідні засоби реалізації задуму.
  5. Продовжувати співпрацю з батьками для створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім’ї та закладі дошкільної освіти, заохочувати їх до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємоповаги.
Найкращий спосіб зробити дітей хорошими - це зробити їх щасливими.

- О.Уальд -

Контакти

Ми за цією адресою

м.Полтава,
пров.Стешенка, 4
Україна, 36023

Або зателефонувати

Телефон: 80968348512

Скачать новые шаблоны Joomla!